Psikoterapiye Başlamak: Cesaret, Umut ve DEĞİŞİM Hareketi

Uygulamış olduğum terapinin temeli; gelişme ve iyileşme sürecinde insan ruhunun dayanıklılığına olan inancım ve insanlara destek tutkuma dayanmaktadır. Terapilerde, sizi engelleyen ve zora sokan düşünceleri, duyguları, durumları ve temaları keşfetme şansına ulaşacağız. Size sıkıntı veren konuşulmayanlara, ulaşılması güç düşünce ve duygulara, işlevselliğinizi bozan ve güveninizi kıran ilişki örüntüleriniz ile ilgili farkındalığınızı genişleterek, daha mutlu bir yöne adımlarımızı atacağız

Psikoterapiye Başlamak: Cesaret, Umut ve DEĞİŞİM Hareketi