Showing 3 Result(s)

Yaşam Doyumu

Yaşam Doyumu Yaşam doyumu kavramı ilk kez 1961 yılında Neugarten tarafından ortaya atılmıştır. Yaşam kişinin geçirdiği zamanın tamamıdır. Doyum ise, …