Şimdide Kalabilmek; Bilinçli Farkındalık

Şimdide Kalabilmek; Bilinçli Farkındalık

Bilinçli farkındalık için, şimdiki an’a maksatlı bir şekilde kabullenici ve yargılayıcı olmayan bir tavırla dikkat etmek, şu an’da olmak, şu an’ın farkına varmak diyebilir, derin bir farkındalık hali olarak da tanımlayabiliriz.

Anlaşılması gereken iki boyutu vardır. İlk boyut mevcut an içinde olanları fark etmek, ikinci boyut ise tüm bu fark ettiklerimizi karşılama biçimimiz. O yüzden bilinçli farkındalığa, algılama ve algılananı kabul etmenin karışımından oluşan bir yaklaşım diyebiliriz çünkü sadece algılamak, dikkatten ibarettir; bilinçli farkındalık ise mevcut anı bilinçli bir akıl açık, sevgi ve şefkat dolu bir kalple algılamaktır.

Anda deneyimlenen her türlü duygu, düşünce ve hislere karşı meraklı ve istekli  bir tavır sergileme ve olana yargısız bir şekilde dikkati yöneltme manasına gelen farkındalık, zihin ve beden çalışmalarını kapsayan bütünleyici bir yaklaşımdır. Bilinçli farkındalıkta gözlemlemek sadece görsel uyaranlarla sınırlı değildir. O andaki, düşünsel, duygusal, davranışsal süreçler ve çevresel unsurlar hep dikkatli bir gözlemle farkındalık alanına alınabilir. Tıpkı bakmakla görmek arasındaki temel farkta olduğu gibi, burada kişiden beklenen, aktif ve katılımcı olmaktır. Bu anlamda bize kavramsal olarak ne yapmamız gerektiğini öğretmenin yanı sıra bunları hayata geçirmeyi sağlayacak bir dizi beceriyi kazandırıyor. İçinde bulunulan an’a dikkati yoğunlaştırmayı temel alan, özellikle Budizm gibi doğu meditasyon öğretilerinden kaynağını alan bir terapi ekolüdür.

Hızla akan hayata, okunacak onca kitaba, gidilecek onca yere ve yapılacak onca işe rağmen bütün bunları yaparken bile “yavaş hareket edebilme” seçimidir. Farkındalık ve hızın etkileşme çelişkisi içinde bile “uyanık” ve “kendinle baş başa kalabilme” halidir. Hızla akan hayatta akıntıya kapılmadan, akışın arasındaki  “gerçekliği” arama bilincidir.