Sınav Kaygısı

Kaygı Nedir?

Kaygı kişinin kendisini rahatsız eden bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren durumdur.

Kişinin zihinsel ve duygusal baskı altındayken kendi düşünceleri sonucu ürettiği olumsuz duygular kaygıyı oluşturur

Sınav Kaygısı

Kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğü akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan, dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur.

Sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalıdır.

Düşük kaygı

Orta düzey kaygı

Yüksek kaygı

Sınav Kaygısının Nedenleri?

Öğrencilerin çoğu sınavı kişiliklerini ölçen bir test olarak algılar

Sınavda başarısız olma düşüncesinin bir tehdit gibi algılanması, kaygı düzeyini arttırır.

Sınavla ilgili olumsuz düşünceler, öğrencinin kendine güvenini azaltır.

Öğrenci çevrenin kendisi hakkında ne düşündüğüne kafa yorar ve yaşı gereği olumsuz düşünceler kendisinde endişe uyandırır;

kazanamazsam akılsız olduğumu düşünecekler”

Kazanamazsam beni filanca kişiyle karşılaştıracaklar, küçük düşeceğim”

Öğrencinin kendisinden kaynaklanan olumsuz düşünceler;

Öğrencinin kendi kişiliğine verdiği değeri sınav başarısı ile ölçmesi, sınavı kazanamadığında kendine saygısını yitirme duygusu, kısacası sınavı bilgiyi ölçen değil, kendi değerini ölçen bir araç olarak görmesi

Kendisini sınava yeterince hazır hissetmeme;

Aşırı gerginlik nedeniyle sınava yeterince hazırlanamamak, hiçbir şey bilmiyorum başaramayacağım duygusu sınavda eli kolu bağlayan bir başka nedendir. Sınav kaygısı sınavdan değil öğrencinin sınava bakış açısından kaynaklanır.

Başarısızlıkların abartılması ,başarıların küçümsenmesi

Aşırı genellemeler yapmak, gerçekçi düşünmemek

Belirli düzeyde başarıyı zorunlu görmek

Duygusal davranmak

Rekabetçi, mükemmeliyetçi ve kontrolü elinde tutmak isteyen bir kişilik yapısı gibi etkenler de öğrenciyi kaygılandıran diğer nedenlerdir.

Yararlı ve Yararsız Düşünceler

Biliyorum bu sınavda başarılı olamayacağım

Başarmak için elimden geleni yapacağım

Bu sınavı mutlaka kazanmak ve istediğim okula gitmek zorundayım

Başarılı olmak ve istediğim okula girmek istiyorum

Kazanamazsam ailemin yüzüne nasıl bakarım

Kazanamasam bile ailem bana aynı değeri vericektir.

Sınavda başarısız olursam hayatta da başarısız olurum

Kazanamazsam başka seçenekleri değerlendiririm.

Kazanamazsam dalga geçerler

Bu sınav asla kişiliği ölçmez