Tek Seanslık Psikolojik Danışmanlık

‘Tek Seanslık Psikolojik Danışmanlık’ Prof. Windy Dryden tarafından şu 3 danışan grubu için oluşturulmuştur:

1) ekonomik imkanı olmayan danışanlar
2) sorunları için ‘nasıl bir yön almaları’ gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler
3) Psikolojik rahatsızlığı olmayan ancak anlık veya dönemlik sorunlarına çözüm bulmak isteyenler için

Neden ? Tek Seanslık Terapi!

Hiç psikoloğa gitmeyenler! : Psikolojik stres yaşayan kişilerin yaklaşık %70’i bunu ya kendi kendilerine ya da uzmanlığı psikoloji olmayan, yakınları veya arkadaşları yolu ile çözmeye eğilim göstermektedir. Ve genel olarak sorunlarını çözmekte ‘gereksiz’ yere fazla zaman ve efort harcamak zorunda kalmaktadırlar. Söyledikleri genelde: Psikolojik tedavinin uzun süreli ! bir süreç olduğunu duydukları ve o kadar para ve zamanlarının olmadığıdır. Bu bir şehir efsanesidir, gerçeklikle alakası yoktur.

Evet terapi bazıları için uzun sürebilir. Ancak her zaman ve her durumda böyledir demek doğru değildir! Neden ? Çünkü (1) herkes aynı problemleri aynı oranda ve aynı şartlarda yaşamaz. (2) Her bireyin problemlerini çözebilme becerisi aynı değildir!